Formål

Sandem gård ønsker å gi barn/ungdom adspredelse i et trygt miljø, hvor voksne er tilstede til enhver tid, døgnet rundt. Tilbudet baserer seg på et ønske om å være på gården og ta del i de daglige gjøremål tilpasset alder og forutsetninger. Barna/ungdommene skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Tilbudet skal bidra til trivsel og glede i lek og læring. Sandem gård fremmer demokrati og likestilling og motarbeider alle former for diskriminering. Tilbudet skal være et utfordrende og trygt sted for den enkelte, fellesskapet og vennskap.

Vi er opptatt av å gi et faglig godt tilrettelagt tilbud for det enkelte barn/ungdom, slik barnet/ungdommen får utvikle seg ut i fra sitt ståsted, etter behov, alder og forutsetninger. Vi ønsker å fremme mestring, gi ansvar, fysisk aktivitet/psykisk velvære, opplevelser og sosial trening. Det utarbeides en tiltaksplan for hvert enkelt barn/ungdom med mål i forhold til hva det skal jobbes mot i dette tiltaket. Tiltaksplanen er basert på oppdragsgiver sin bestilling, foreldrenes og barnet/ungdommen sitt behov, samt hva tiltaket opplever at barnet/ungdommen bør jobbe med. Oppdragsgiver mottar den utarbeidede tiltaksplanen fra Sandem Gård.

Samarbeid og faglighet er sentralt for oss, både i forhold til hjemmet og oppdragsgiver. Vi er opptatt av å ha en kontinuerlig dialog med foresatte til barnet/ungdommen, slik at vi jobber mot et felles mål. Foresatte får en tilbakemelding på hvordan oppholdet har vært for deres barn/ungdom etter hvert opphold, samt kontakt utover dette ved behov. Oppdragsgiver mottar en skriftlig rapport etter avtale. Ett par ganger i året benytter vi oss av en innleid barnevernkonsulent for å drøfte faglige problemstillinger som er aktuelle for tiltaket, samt at barnevernkonsulenten har brukersamtaler med hvert enkelt barn/ungdom ett par ganger i løpet av året. Oppdragsgiver mottar en skriftlig rapport fra disse samtalene. I løpet av det siste året har vi positive og nyttige erfaringer fra å ha deltatt på ansvarsgruppemøter til det enkelte barn/ungdom. Det har vært viktig for den helhetlige faglige tenkingen rundt det enkelte barn/ungdom.     


Sandem Gård
Mobil: 926 83 688
Tlf: 6981 3196

Adresse:
Sandem Gård
1870 Ørje 

E-post:
bergqv@online.noMedlem av
Inn på Tunet Østfold:
Sandem Gård
  -  Tlf: 926 83 688 - Sandem Gård - 1870 Ørje  


Nettløsning og design er levert av Kréatif