Sammarbeidspartnere/nettverk

Inn på Tunet Østfold

Sandem Gård er medlem av Inn på Tunet østfold...

Ved Kristine Bergqvist
Oppdatert: (09.8.2010)

Sandem Gård er medlem av Inn på Tunet Østfold som er en interesseorganisasjon for tilbydere av Inn På Tunet tjenester innen barnevern, skole og NAV. Med støtte fra Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Østfold (område Landbruk) ble det i 2007 startet et prosjekt for blant annet å utvikle et egnet styringssystem (kvalitet og HMS) for virksomhetene.

 

Arbeidet med styringssystemet er ferdig og har blitt tatt i bruk. Det er utviklet egne intranettsider hvor man blant annet finner de ulike prosedyrene og underlagsdokumenter i styringssystemet. Styringssystemet er basert på EQUASS (European Quality in Social Services) som er et europeisk kvalitetssystem beregnet for tjenestebedrifter. I Norge blir EQUASS brukt av blant annet Attføringsbedriftene.
 

 

Gjennom arbeidet med styringssystemet er det blant annet utviklet nye underlagsdokumenter for barnevern (Kort og Langtid) og skole. Det er utviklet prosedyrer for alle sider av virksomheten, for eksempel for intern opplæring, brukermedvirkning, i forhold til overgrep, rapportering osv. Det har også blitt arbeidet med å utvikle et nytt HMS-system der det tas spesielt hensyn til at aktiviteten foregår på gården.Print artikkel Skriv ut artikkelen

Sandem Gård
Mobil: 926 83 688
Tlf: 6981 3196

Adresse:
Sandem Gård
1870 Ørje 

E-post:
bergqv@online.noMedlem av
Inn på Tunet Østfold:
Sandem Gård
  -  Tlf: 926 83 688 - Sandem Gård - 1870 Ørje  


Nettløsning og design er levert av Kréatif