Velkommen til Sandem Gård!
Helgeavlastning og ferietilbud for barn/ungdom.

    Sandem Gård Bo og Omsorg AS tar i mot barn for avlastning en helg i måneden og i de fleste ferier. Vi ønsker å gi barn/ungdom adspredelse i et trygt miljø, hvor voksne er tilstede til enhver tid, døgnet rundt. Tilbudet baserer seg på et ønske om å være på gården å ta del i de daglige gjøremål tilpasset alder og forutsetninger. Barna/ungdommene skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Tilbudet skal bidra til trivsel og glede i lek og læring. Gården skal være et utfordrende samt trygt sted for den enkelte, fellesskapet og vennskap.

Bli venn med oss på facebook for å få oppdateringer! 

Kontakt Kristine Bergqvist for mer informasjon.


Sammarbeidspartnere/nettverk
Inn på Tunet Østfold
Sandem Gård er medlem av Inn på Tunet østfold...
Les mer (09.8.2010)


Sandem Gård
Mobil: 926 83 688
Tlf: 6981 3196

Adresse:
Sandem Gård
1870 Ørje 

E-post:
bergqv@online.noMedlem av
Inn på Tunet Østfold:
Sandem Gård
  -  Tlf: 926 83 688 - Sandem Gård - 1870 Ørje  


Nettløsning og design er levert av Kréatif